Persbericht: 113.500 vrijwilligers gaan samen op pad tijdens Landelijke Opschoondag

25 MAART 2017, DEN HAAG
Samenvatting
Uit het groeiend aantal acties en vrijwilligers valt op te maken dat Nederlanders steeds meer het nut zien van een schone buurt en zich er medeverantwoordelijk voor voelen. Met elkaar iets doen voor de buurt creëert meer verbondenheid en verhoogt daarmee een positieve en veilige sfeer. Het thema voor dit jaar is dan ook: Eén buurt, één missie”.

Het startschot voor de Landelijke Opschoondag klonk in Amsterdam-Zuidoost, waar 150 mensen uit de Venserpolder hun handen uit de mouwen staken. In deze multiculturele buurt, waar meer dan 130 etnische achtergronden met elkaar samenleven, zorgt het “Samen iets doen voor de buurt” voor verbondenheid, positiviteit en veiligheid. Tijdens een lange parade met veel muziek hebben bewoners, lokale ondernemers, buurtverenigingen en schoolkinderen en ouderen hun steentje bijgedragen.

Mooie samenwerkingen

SAMenSCHOON
Symbool voor de trend waarbij jongeren zelf structurele initiatieven ontplooien, staat Sam uit de Lutte. Hij wil van De Lutte het schoonste dorp van Nederland maken. Hij spoort via zijn initiatief SAMenSCHOON vriendjes maar ook ouderen aan om niet alleen tijdens de Landelijke Opschoondag, maar zo vaak mogelijk zijn goede voorbeeld te volgen en zwerfvuil op te ruimen. Hij draagt vol trots zijn bijnaam in de buurt: ’jongste vuilnisman van Nederland’.

Plastic vissen uit de Amsterdamse gracht
Het Pulitzer Hotel in Amsterdam heeft samen met buren en ondernemers uit de 9 straatjes de grachten schoongemaakt. Plastic Whale stelde 7 boten beschikbaar om gezamenlijk plastic te vissen uit de grachten rondom het hotel. De boten van Plastic Whale zijn gemaakt van het plastic dat uit de grachten is opgevist.

FC Volendam is ook supporter van Nederland Schoon
Bestuursleden, werknemers, spelers, technische staf en vrijwilligers hebben alle buurtbewoners uit de regio uitgenodigd om mee te helpen met het schoonmaken van de verschillende aanlooproutes naar het stadion. Dit alles onder leiding van Monique Smit.

Schoonmaakactie in Biesbosch
De ANWB organiseert tijdens de Landelijke Opschoondag een opruimactie in de Biesbosch: ‘Schoon schip in de Biesbosch’. De Biesbosch is dit jaar weer tientallen kilo’s zwerfafval lichter gemaakt.


- Einde bericht -


Noot aan de redactie
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Edzart Bentinck, 06-24746698

Download PDF
Download PDF
Over Stichting Nederland Schoon

Over NederlandSchoon

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.

berichten