Nieuwsbericht: Stichting Nederland Schoon onderzoekt buurtgedrag

Online burencontact maakt Gelderland schoner en leefbaarder

20 MAART 2017, DEN HAAG
Samenvatting
Op 25 maart is de 15e editie van Landelijke Opschoondag met als thema ‘één buurt, één missie’. Ieder jaar gaan er weer meer vrijwilligers samen de straat op voor deze voorjaarsschoonmaak, met als record 105.000 in 2016. Is dit een bewijs van samenredzaamheid in de praktijk? Om na te gaan hoe buurtgenoten met elkaar omgaan, ondervroeg onderzoeksbureau Motivaction Nederlanders over hun buurt en het contact dat ze met hun buren hebben. Wat blijkt? We zorgen voor onze buurtgenoten, hebben veel onderling contact en voelen ons betrokken bij de buurt. Ook steken mensen graag zelf de handen uit de mouwen om de wijk schoon te houden en criminaliteit tegen te gaan. De betrokkenheid is nog groter in buurten waar mensen elkaar niet alleen op straat spreken, maar ook online via buurtgroepen. Ruim één op de zes Nederlanders (17%) is lid van zo’n WhatsApp- of Facebookgroep.

Samen verantwoordelijk
Nico van Putten van het Agnietencollege in Wezep gaat met de hele school aan de slag in het kader van de Landelijke Opschoondag: “Een schone buurt werkt rustgevend, je voelt je er meer op je gemak en je woont en werkt er fijner. Een vieze buurt wordt alleen maar viezer. Ik zie hetzelfde principe terug in het klaslokaal: als één leerling begint met schrijven op een tafel, staan er binnen no-time meer teksten op. Schone tafels blijven schoon. Onze school staat in een nieuwe wijk en de bewoners willen die natuurlijk zo schoon en netjes mogelijk houden. Wij zien dat als een verantwoordelijkheid die we samen moeten nemen. Op vrijdag 24 maart gaan daarom alle klassen met de prikstok op pad – en uiteraard zijn alle buren van harte welkom om mee te prikken!”

Online is er meer en actiegerichter contact
De Agnietenschool blijft wat deze actie betreft nog even offline, maar online heeft zeker voordelen in de buurt. Gebruikers van buurtapps voelen meer verbondenheid met hun wijk en doen meer hun best om die leefbaar en schoon te houden dan de gemiddelde Nederlander. Bepaalde onderwerpen – zoals het tegengaan van criminaliteit en het schoonhouden van de wijk – zijn online makkelijker te bespreken dan direct op straat. Daarom gaat het online burencontact vaker over dingen doen en aanpakken. Ook weten bewoners die online contact hebben met hun buren beter wat er speelt en hebben ze meer contact dan vijf jaar geleden. Uiteindelijk zorgt de buurtapp voor een fijnere leefomgeving, aldus 47%.

Top 4 offline gesprekken – voor de gezelligheid
1. Actualiteit
2. Het buurtgedrag
3. Zorgen voor elkaar
4. Schoonhouden wijk

Top 4 online gesprekken – actiegericht
1. Tegengaan criminaliteit
2. Tips over buurtevenementen
3. Zwerfafval in de buurt
4. Schoonhouden wijk

Groeipotentieel voor leefbaarheid
Naast de 17% die al gebruik van maakt van online buurtapps, staat 26% van de Nederlanders open voor het bespreken van buurtzaken via een WhatsApp- of Facebookgroep. In Gelderland zit 18% van de bewoners op de buurtapp, nog eens 26% staat ervoor open. Helene van Zutphen, directeur van Stichting Nederland Schoon vindt dat goed nieuws: “Herinneringen aan acties als de Landelijke Opschoondag zijn online gemakkelijk te verspreiden. Afgaande op dit groeipotentieel neemt de aandacht voor zaken als zwerfafval, maar ook criminaliteit de komende jaren alleen maar toe. Zo zorgt de buurtapp voor een extra middel om Nederland weer wat schoner en leefbaarder te maken!“

Meer opvallende onderzoeksresultaten
Over samenredzaamheid en betrokkenheid

  • 41% van de Gelderlanders vindt dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen en minder een beroep moeten doen op de overheid, 21% is het hiermee oneens.
  • Meer dan een derde (38%) zet zich actief in om de woonomgeving leefbaar te houden, 16% doet dat niet.
  • Met de betrokkenheid binnen de wijk zit het in Gelderland over het algemeen goed: ruim vier op de tien bewoners (44%) voelen zich verbonden met wat er in de buurt gebeurt en doen er moeite voor om contact te onderhouden met buurtbewoners (45%).
  • Gelderland draagt graag zijn steentje bij aan de leefbaarheid van de buurt (54%) en staat altijd klaar om buurtgenoten te helpen (55%).
  • 77% spreekt zijn buurtbewoners minstens één keer per week, een krappe meerderheid van alle bewoners van Gelderland (54%) heeft meerdere keren per week contact met buurtbewoners.
Over online buurtapps
  • Het meeste online burencontact gebeurt via WhatsApp (32%) of in een aparte WhatsApp-groep(27%). 22% gebruikt het platform Nextdoor of heeft contact via Facebook.
  • 17% van de Nederlanders heeft online contact met buurtbewoners. Als gevolg van het online contact zijn ze beter op de hoogte van wat er in de buurt gebeurt en wonen ze er fijner.
  • Slechts een vijfde (19%) heeft nog nooit van online of social buurtgroepen gehoord.

Over het onderzoek
De genoemde resultaten zijn afkomstig uit een online onderzoek dat tussen 21 en 25 februari 2017 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Stichting Nederland Schoon. Hiervoor zijn 3.200 Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 70 jaar uitgenodigd uit het StemPunt-panel van Motivaction, uiteindelijk namen 1.033 personen deel, waarvan 123 Gelderlanders. Het onderzoek is representatief voor Nederland op het gebied van leeftijd, geslacht, opleiding en regio.

Citaten
"“ Een schone buurt is ook een fijne buurt om in te wonen en werken. Gezien het groeiende aantal supporters van schoon en het succes van Landelijke Opschoondag van de afgelopen jaren blijkt dat Nederlanders plezier hebben in het samen opruimen van zwerfafval en echt het nut zien van een schone buurt. De buurt wordt prettiger om in te leven. We zijn erg blij met de uitkomsten van het onderzoek waarin wordt aangetoond dat de opkomst van buurtappgroepen het positieve buurtgedrag nog meer bevordert. Onderwerpen als het schoonhouden van de buurt en het aanpakken van zwerfvuil staan in de top 4 van onderwerpen waar over gepraat wordt, zowel online als offline. Ook geven buurtgenoten elkaar tips over aanstaande buurtactiviteiten, zoals bijvoorbeeld over Landelijke Opschoondag. Dat kan bijna niet beter! Het gebruik van online buurtcontact zal de komende jaren nog verder groeien (een potentieel van 26%) en daarmee komt het onderwerp Schoon nog hoger op de buurtagenda. Voor ons is dat een prachtige ontwikkeling die wij omarmen en waar mogelijk ook zullen faciliteren”." Helen van Zutphen, directeur van Stichting Nederland Schoon
Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Stichting Nederland Schoon

Over NederlandSchoon

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.

berichten